İş Başvuru Formu

Karaman Döküm, şirket stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesinde kendisini başarıya taşıyan ana güçlerden birinin çalışanları olduğu  inancındadır. Çalışanların gelişimine katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla; motivasyon ve iş tatminini sağlayarak verimlilik ve hizmet kalitesini arttırmayı taahhüt ederiz.

  • Tel: +90 380 537 54 57
  • Fax: +90 380 537 54 58
  • info@karamandokum.com