ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

Döküm sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Karaman Döküm; malzeme alımından ürünün gerçekleştirilmesi ve satışı dahil olmak üzere faaliyetlerinin her aşamasında çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmayı, topluma açık olmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel ilke edinmiştir.

Bu bağlamda;

 • Faaliyetlerini yürürlükteki tüm Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği yerel, ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uygun gerçekleştirmeyi ve personelin de bunlara uyması için gerekli tedbirleri almayı,
 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemini mevcut Kalite Yönetim Sistemine entegre ederek uygulanmasını, performansının ölçülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Tüm çalışanları Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sürekli eğitimler vermeyi,
 • Enerji, su ve doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımına gereken önemi vererek çevreye duyarlı olmayı,
 • İklim değişikliğine sebep olan sera gazı etkilerinin azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmayı,
 • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla Çevre Boyut ve Etkilerini belirlemeyi, ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi,
 • Atıkların azaltılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak için gerekli çalışmaları yapmayı,
 • Tüm çalışanların kendilerine teslim edilen kişisel koruyucularını kullanmasını kontrol altında tutmayı ve iş güvenliği tedbirlerini almayı, 
 • İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlike ve riskleri belirlemeyi, önlemeyi, azaltmayı veya ortadan kaldırmayı,
 • Kirliliğin, kaza ve risklerin önlenmesi için paydaşların katılımını sağlamayı,
 • Tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, tüm çalışanların da uygulama ve gelişimine katkı sağladığı güçlü bir Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği kültürü oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
 • Tel: +90 380 537 54 57
 • Fax: +90 380 537 54 58
 • info@karamandokum.com