RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Karaman Döküm Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası; Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Karaman Döküm çalışanlarını, dış hizmet aldığımız tedarikçilerimizi ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Karaman Döküm olarak rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasını benimsemekteyiz. Bu bağlamda;

  • Rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere uymayı,
  • Yaptığımız işler içerisinde en küçük proje uygulamasından, en stratejik ve önemli proje adımına kadar her türlü eylemimizde iş ahlakından kesinlikle ödün vermemeyi,
  • Faaliyetlerimizin sürdürülmesi sırasında kanunlara öncelik ve önem vererek, tüm çalışmalarımızla ilgili yasalara uygun davranmayı,
  • Faaliyetlerimizi sürdürürken bize haksız bir avantaj/çıkar sağlayacak; tarafsızlığa şüphe düşürecek şekilde hediye veya ödül vermemeyi, almamayı, teklif etmemeyi,
  • Rüşvetin teklif ve/veya kabul edilmesi, azmettirilmesi veya söz verilmesi durumlarının tespiti halinde ilgili duruma karışan personel ile derhal ilişiğimizi kesmeyi,
  • Personel ve diğer paydaşların köken, renk, din, dil, ırk, cinsiyet, medeni durum, maluliyet, mahkûmiyet ya da herhangi bir durumu sebebiyle herhangi bir ayrımcılık yapmamayı,
  • Personel, müşteri, tedarikçi ve tüm paydaşlarımızın bünyemizde bulunan verilerini kaybolma ya da dikkatsizlik sonucu 2. veya 3. tarafların eline geçme risklerine karşı özen ve titizlikle korumayı taahhüt ederiz.

 

Bu konu ile ilgili bildirimlerinizi etik@karamandokum.com adresine yazılı olarak bildirmenizi rica ederiz.

  • Tel: +90 380 537 54 57
  • Fax: +90 380 537 54 58
  • info@karamandokum.com